Menu
Maria Janion

Bibliografia przedmiotowa Marii Janion 2006-2016

Maria Janion

 • Romantyczna melancholia Marii Janion/ Tomasz Plata ; Akademia Teatralna w Warszawie. – Dialog 2016 nr 6, s. 15-36.
 • Hermeneutyka w polskich badaniach literackich : Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł Markowski / Arkadiusz Faltyn. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014.
 • Nostalgia i trauma : Wilno we wspomnieniach Profesor Marii Janion / Jakub Rawski. – Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce, Zielona Góra, 17-18 X 2013. s. 285-292.
 • Archiwizowanie traumy / Katarzyna Szopa. – Fa-Art 2013 nr 1/2, s. 140-143 (recenzja Janion : transe, traumy, transgresje. T. 1, Niedobre dziecię).
 • Laboratorium losu : nieustępliwość Marii Janion / Andrzej Franaszek. – Tygodnik Powszechny 2013 nr 5, s. 36-37. (recenzja Janion : transe, traumy, transgresje. T. 1, Niedobre dziecię).
 • Rzeka półprawd / Andrzej Horubała. – Do Rzeczy 2013 nr 6, s. 45-47. (recenzja Janion : transe, traumy, transgresje.T. 1, Niedobre dziecię).
 • Google polskiej humanistyki / Cezary Polak. – Przekrój 2013 nr 8, s. 48-51.
 • Jak pamiętamy Żydów / Stanisław Obirek. – Czas Kultury 2010 nr 4, s. 139-140. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Mit cyrylo-metodejski we współczesnej humanistyce polskiej / Georgi Minczew. – Tygiel Kultury 2010 nr 7/9, s. 123-130. (nawiązanie do Niesamowitej Słowiańszczyzny).
 • [Bohater, spisek, śmierć – recenzja] / Małgorzata Lisecka. – Przegląd Humanistyczny 2010 nr 1, s. 149-153.
 • [Bohater, spisek, śmierć – recenzja] / Michał Krajkowski. – Litteraria Copernicana 2009 nr 2, s. 274-277.
 • "Slavia Universa?" : o współczesnym oglądzie kultury duchowej dawnych Słowian i jego mitologizacji : (w nawiązaniu do eseistyki Marii Janion) / Stanisław Rosik. – Przegląd Humanistyczny 2009 nr 4, s. 1-17.
 • Dziewiętnastowieczne antycypacje / Sławomir Buryła. – Pogranicza 2009 nr 3, s. 105-107. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Inna opowieść / Agata Sikora. – Twórczość 2009 nr 6, s. 127-130. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Obojętność trudniejsza do wybaczenia niż zdrada / Magdalena Bajer. – Odra 2009 nr 7/8, s. 30-35.
 • Siła intelektualnej perwersji / Agnieszka Graff, Manuela Gretkowska, Krystian Lupa. – Dziennik : Polska, Europa, Świat 2009 nr 37, dodatek Kultura, s. 22-23.
 • Wypędzić demony / Cezary Polak. – Dziennik : Polska, Europa, Świat 2009 nr 37, dod. Kultura, s. 22. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Historia nieromantyczna / Dariusz Wilczak. – Newsweek Polska 2009 nr 8, s. 70-71. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Żydzi polskich romantyków / Maciej Janowski. – Tygodnik Powszechny 2009 nr 11, dodatek s. I-III. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Krzyk synagog / Andrzej Franaszek. Tygodnik Powszechny 2009 nr 11, dodatek s. III. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Żydzi Marii Janion / Kazimiera Szczuka. – Gazeta Wyborcza 2009 nr 137, s. 18-19. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Źli rycerze Marii Janion / Piotr Skwieciński. – Rzeczpospolita 2009 nr 149, s. A14-A15. (recenzja: Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie).
 • Koniec seminarium Marii Janion / Joanna Derkaczew. – Gazeta Wyborcza 2009 nr 170, s. 12.
 • Istnienie mityczne Marii Janion oraz jego przejawy w wyobraźni kulturowej i społecznej / Izabela Filipiak. – Teksty Drugie 2008 nr 6, s. 217-223.
 • Marii Janion zmagania z polskimi traumami / Tadeusz Sucharski. – Teksty Drugie 2008 nr 6, s. 224-238.
 • Między Wschodem a Zachodem... sami sobie cudzy / Joanna Jóźwicka – Dialogi Polityczne 2008 nr 9, s. 323-326. (recenzja: Niesamowita słowiańszczyzna : fantazmaty literatury).
 • Trudności z tożsamością : na marginesie "Niesamowitej słowiańszczyzny" / Dariusz Skórczewski. – Porównania 2008 nr 5, s. 127-142. (recenzja: Niesamowita słowiańszczyzna : fantazmaty literatury).
 • Oni z niej wszyscy / Przemysław Gulda. – Gazeta Wyborcza dodatek Gdańsk 2008 nr 50, s. 7.

Opracowała Marta Taperek