Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (40)

Dyskursy i narracje

Wykład poświęcony jest teoretycznym problemom wynikającym z lektury książki Frédérica Beigbedera Windows on the World z 2003 roku (polskie tłumaczenie pod tym samym tytułem 2004), poświęconej atakom terrorystycznym z września 2001 roku. Maria Janion…

Niesamowita Słowiańszczyzna, słowiański obrządek i frenezja klęski

Wykład poświęcony postaci Masława, księcia mazowieckiego, jako bohatera powiastki gotyckiej Zygmunta Krasińskiego Mściwy karzeł i Masław książę mazowiecki. Powieść narodowa (powst. 1822/1823, druk 1830) oraz powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego…

Listy Elizy z Branickich-Krasińskiej jako głos artystki

Wykład poświęcony jest epistolografii Elizy z Branickich Krasińskiej. Profesor Janion omawia podstawowe problemy literatury epistolarnej, zwłaszcza romantycznej. Przybliża jeden z najwybitniejszych jej przykładów, jakim są listy Pani de Sévigné,…

Krasiński: grafomania, kicz, kamp

Nagranie zawiera przede wszystkim dyskusję. W swoich wypowiedziach prof. Maria Janion zwraca uwagę na przydatność kategorii kiczu ideologicznego (w ujęciu Lotte H. Eisner) i problematyki estetyki kampu (według Susan Sontag) do badania twórczości…

Śmierć samobójcza: rewolta i poznanie

Tematem wykładu jest motyw samobójstwa w literaturze romantycznej. Prof. Maria Janion podkreśla, że postrzeganie samobójstwa jako ucieczki jest stanowczo niewystarczające. Cierpienia młodego Wertera, Nowa Heloiza czy romantycy francuscy dowodzą, jak…

Zygmunt Freud, Fragment analizy pewnej histerii ; przypadek Dory

Wykład dotyczy słynnego analizowanego przez Freuda przypadku Dory (Idy Bauman). Janion szczegółowo opisuje historię Dory, sposób prowadzenia analizy, diagnozę (histeria) i zalecenia Freuda. Psychoanalityk uważał, że Dora pożąda swojego…

Janusz Korczak, antyutopijny utopista

Wykład skupia się na teorii utopii w kontekście myśli i twórczości pedagogicznej Janusza Korczaka, a zwłaszcza Szkoły życia (1907-1908). Prof. Janion nazywa go „antyutopijnym utopistą”, wykazując, że obok idealistycznych wizji znajdziemy w jego…

Wilhelm Dichter autobiografizm, autentyzm literatury

Wykład poświęcony jest twórczości Wilhelma Dichtera dotyczącej okresu Holokaustu, czyli powieściom Koń Pana Boga (1996) i Szkoła bezbożników (1999). Prof. Janion skupia się na relacji narrator – autor, szczególnie ważnej w przypadku twórczości…