Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (40)

Przykre i przyjemne. Gotycyzm w powieści poetyckiej Maria Antoniego Malczewskiego

Wykład poświęcony jest powieści poetyckiej Maria Antoniego Malczewskiego z 1825 roku. Maria Janion analizuje XIX-wieczne ilustracje do utworu, utrzymane w sentymentalnej stylistyce, odarte z gotycyzmu i frenezji, zupełnie nieprzystające do konwencji…

Zygmunt Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości

Maria Janion zastanawia się, czy Freud proponuje nowe rozumienie kategorii absurdu, zapowiadające np. Becketta. Badaczka przedstawia tradycyjne definicje absurdu i przełom, jaki nastąpił po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza w obliczu Holokaustu.…

Żart czy świadectwo niemocy komunikacyjnej? Recepcja powieści Dawida Bieńkowskiego Nic

Maria Janion analizuje powieść Dawida Bieńkowskiego Nic (2006). Omawia recepcję utworu, zawierającą sprzeczne opinie. Część krytyków traktuje Nic jako wielką powieść realistyczną, porównywaną z Lalką i Przedwiośniem. Inni, m.in. Zdzisław Pietrasik,…

Przyszłość feministycznej krytyki literackiej

Wykład poświęcony jest teoretycznym rozważaniom na temat feministycznej krytyki literackiej, a zwłaszcza kategorii écriture féminine, będącej według Marii Janion filozoficzną reakcją na pewną sytuację w dziejach myśli ujawnioną przez myśl…

Judyta. Kobieta monstrum i kobieta wojowniczka.

Wykład poświęcony jest historii wizerunku starotestamentowej postaci Judyty w literaturze i kulturze. Maria Janion zwraca uwagę na dwuznaczność w ocenie tej postaci: z jednej strony uznanie wielkiego czynu Judyty jako tej, która wypełnia Boską wolę i…

Swastyka i dziecko i Czarny ląd - Warszawa Wandy Melcer. Doświadczenie cielesne kobiety

Wykład prof. Marii Janion dotyczy pisarki i reportażystki okresu międzywojennego Wandy Melcer. Skupia się na dwóch jej książkach: powieści Swastyka i dziecko (1934) oraz reportażom z tomu Czarny ląd Warszawa (1936).
Janion analizuje recepcję…