Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (3)

Przyszłość feministycznej krytyki literackiej

Wykład poświęcony jest teoretycznym rozważaniom na temat feministycznej krytyki literackiej, a zwłaszcza kategorii écriture féminine, będącej według Marii Janion filozoficzną reakcją na pewną sytuację w dziejach myśli ujawnioną przez myśl…

Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej. Między fatalnością ludzkiej egzystencji a kobiecą seksualnością

Wykład poświęcony jest powieści Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej z 1935 roku. Prof. Maria Janion zastanawia się w nim nad relacją między uniwersalistyczną a feministyczną, skupioną na kwestii kobiecej seksualności, lekturą…