Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej. Między fatalnością ludzkiej egzystencji a kobiecą seksualnością

Wykład poświęcony jest powieści Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej z 1935 roku. Prof. Maria Janion zastanawia się w nim nad relacją między uniwersalistyczną a feministyczną, skupioną na kwestii kobiecej seksualności, lekturą…

Materiał dyktuje formę? Dzieci Syjonu Henryka Grynberga

Maria Janion omawia medium dziecka, jakim posługuje się Henryk Grynberg w Dzieciach Syjonu (1994). Pisarz odwołuje się do Aharona Appelfelda, zastanawiającego się, jak przedstawić zło przerastające kompetencje sądu. Aby oddzielić się od literatury,…