Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (1)

Materiał dyktuje formę? Dzieci Syjonu Henryka Grynberga

Maria Janion omawia medium dziecka, jakim posługuje się Henryk Grynberg w Dzieciach Syjonu (1994). Pisarz odwołuje się do Aharona Appelfelda, zastanawiającego się, jak przedstawić zło przerastające kompetencje sądu. Aby oddzielić się od literatury,…