Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (7)

Dyskursy i narracje

Wykład poświęcony jest teoretycznym problemom wynikającym z lektury książki Frédérica Beigbedera Windows on the World z 2003 roku (polskie tłumaczenie pod tym samym tytułem 2004), poświęconej atakom terrorystycznym z września 2001 roku. Maria Janion…

Wilhelm Dichter autobiografizm, autentyzm literatury

Wykład poświęcony jest twórczości Wilhelma Dichtera dotyczącej okresu Holokaustu, czyli powieściom Koń Pana Boga (1996) i Szkoła bezbożników (1999). Prof. Janion skupia się na relacji narrator – autor, szczególnie ważnej w przypadku twórczości…

Getto walczy Edelmana. Wspomnienie czy raport.

Wykład poświęcony broszurze Marka Edelmana Getto walczy  (udział Bundu w obronie getta warszawskiego) z 1945 roku. Na jej przykładzie prof. Janion pokazuje problematykę literackości tekstu dokumentalnego. Bada sposób prowadzenia narracji (praesens…

Wiersze Zuzanny Ginczanki: nieistniejące istnienie, ironia i melancholia

Maria Janion odnajduje w poezji Zuzanny Ginczanki melancholijno-ironiczne ujęcie rzeczywistości. W wierszu Sublokatorzy dostrzega Tuwimowski motyw melancholijnego świata małych ludzi, bohaterowie Uwag o trzecich osobach, istniejąc, w gruncie rzeczy…

Marek Edelman a mit bohaterski w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

Wykład poświęcony jest analizie książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem (1977). Maria Janion zastanawia się nad relacją między rozmówcami: Hanną Krall i Markiem Edelmanem. W książce widać wyraźny, choć ukryty pod powierzchnią konflikt. Edelman…

Materiał dyktuje formę? Dzieci Syjonu Henryka Grynberga

Maria Janion omawia medium dziecka, jakim posługuje się Henryk Grynberg w Dzieciach Syjonu (1994). Pisarz odwołuje się do Aharona Appelfelda, zastanawiającego się, jak przedstawić zło przerastające kompetencje sądu. Aby oddzielić się od literatury,…