Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Getto walczy Edelmana. Wspomnienie czy raport.

Wykład poświęcony broszurze Marka Edelmana Getto walczy  (udział Bundu w obronie getta warszawskiego) z 1945 roku. Na jej przykładzie prof. Janion pokazuje problematykę literackości tekstu dokumentalnego. Bada sposób prowadzenia narracji (praesens…

Marek Edelman a mit bohaterski w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

Wykład poświęcony jest analizie książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem (1977). Maria Janion zastanawia się nad relacją między rozmówcami: Hanną Krall i Markiem Edelmanem. W książce widać wyraźny, choć ukryty pod powierzchnią konflikt. Edelman…