Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (1)

Getto walczy Edelmana. Wspomnienie czy raport.

Wykład poświęcony broszurze Marka Edelmana Getto walczy  (udział Bundu w obronie getta warszawskiego) z 1945 roku. Na jej przykładzie prof. Janion pokazuje problematykę literackości tekstu dokumentalnego. Bada sposób prowadzenia narracji (praesens…