Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Wilhelm Dichter autobiografizm, autentyzm literatury

Wykład poświęcony jest twórczości Wilhelma Dichtera dotyczącej okresu Holokaustu, czyli powieściom Koń Pana Boga (1996) i Szkoła bezbożników (1999). Prof. Janion skupia się na relacji narrator – autor, szczególnie ważnej w przypadku twórczości…