Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Wilhelm Dichter autobiografizm, autentyzm literatury

Wykład poświęcony jest twórczości Wilhelma Dichtera dotyczącej okresu Holokaustu, czyli powieściom Koń Pana Boga (1996) i Szkoła bezbożników (1999). Prof. Janion skupia się na relacji narrator – autor, szczególnie ważnej w przypadku twórczości…

Materiał dyktuje formę? Dzieci Syjonu Henryka Grynberga

Maria Janion omawia medium dziecka, jakim posługuje się Henryk Grynberg w Dzieciach Syjonu (1994). Pisarz odwołuje się do Aharona Appelfelda, zastanawiającego się, jak przedstawić zło przerastające kompetencje sądu. Aby oddzielić się od literatury,…