Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Krasiński: grafomania, kicz, kamp

Nagranie zawiera przede wszystkim dyskusję. W swoich wypowiedziach prof. Maria Janion zwraca uwagę na przydatność kategorii kiczu ideologicznego (w ujęciu Lotte H. Eisner) i problematyki estetyki kampu (według Susan Sontag) do badania twórczości…

Swastyka i dziecko i Czarny ląd - Warszawa Wandy Melcer. Doświadczenie cielesne kobiety

Wykład prof. Marii Janion dotyczy pisarki i reportażystki okresu międzywojennego Wandy Melcer. Skupia się na dwóch jej książkach: powieści Swastyka i dziecko (1934) oraz reportażom z tomu Czarny ląd Warszawa (1936).
Janion analizuje recepcję…