Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (3)

Krasiński: grafomania, kicz, kamp

Nagranie zawiera przede wszystkim dyskusję. W swoich wypowiedziach prof. Maria Janion zwraca uwagę na przydatność kategorii kiczu ideologicznego (w ujęciu Lotte H. Eisner) i problematyki estetyki kampu (według Susan Sontag) do badania twórczości…

Śmierć samobójcza: rewolta i poznanie

Tematem wykładu jest motyw samobójstwa w literaturze romantycznej. Prof. Maria Janion podkreśla, że postrzeganie samobójstwa jako ucieczki jest stanowczo niewystarczające. Cierpienia młodego Wertera, Nowa Heloiza czy romantycy francuscy dowodzą, jak…

Przykre i przyjemne. Gotycyzm w powieści poetyckiej Maria Antoniego Malczewskiego

Wykład poświęcony jest powieści poetyckiej Maria Antoniego Malczewskiego z 1825 roku. Maria Janion analizuje XIX-wieczne ilustracje do utworu, utrzymane w sentymentalnej stylistyce, odarte z gotycyzmu i frenezji, zupełnie nieprzystające do konwencji…