Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (1)

Śmierć samobójcza: rewolta i poznanie

Tematem wykładu jest motyw samobójstwa w literaturze romantycznej. Prof. Maria Janion podkreśla, że postrzeganie samobójstwa jako ucieczki jest stanowczo niewystarczające. Cierpienia młodego Wertera, Nowa Heloiza czy romantycy francuscy dowodzą, jak…