Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (40)

Zapiski bez daty Juliana Przybosia. Rozważania o systemowości i fragmencie

Wykład Marii Janion dotyczy poezji Juliana Przybosia, a zwłaszcza dziennika poetyckiego Zapiski bez daty z 1970 roku. Badaczka dostrzega sprzeczność między tym tomem a wcześniejszą twórczością Przybosia. Punktem wyjścia jest dla niej poetyka…

Pierwsza Krew Ireny Krzywickiej. Jak pisać o doświadczeniu kobiecym za pomocą języka racjonalizmu

Wykład poświęcony jest międzywojennej twórczości literackiej (m.in. Pierwsza krew 1930, Ucieczka z ciemności 1839) i publicystycznej Ireny Krzywickiej. Maria Janion analizuje programową „racjonalność” jej prozy, której patronem był Bertand Russell, i…

Getto walczy Edelmana. Wspomnienie czy raport.

Wykład poświęcony broszurze Marka Edelmana Getto walczy  (udział Bundu w obronie getta warszawskiego) z 1945 roku. Na jej przykładzie prof. Janion pokazuje problematykę literackości tekstu dokumentalnego. Bada sposób prowadzenia narracji (praesens…

Wiersze Zuzanny Ginczanki: nieistniejące istnienie, ironia i melancholia

Maria Janion odnajduje w poezji Zuzanny Ginczanki melancholijno-ironiczne ujęcie rzeczywistości. W wierszu Sublokatorzy dostrzega Tuwimowski motyw melancholijnego świata małych ludzi, bohaterowie Uwag o trzecich osobach, istniejąc, w gruncie rzeczy…

Salome Oscara Wilde’a. Zmysłowość i transcendencja

Wykład Prof. Marii Janion dotyczy dramatu Salome (1893/1894) Oskara Wilde’a. Na seminarium gościła tego dnia ekipa z Teatru Studio w Warszawie w związku z przygotowywaną tam inscenizacją tego utworu.
Marii Janion omawia estetykę Wilde’a, zwłaszcza…

Panna Nikt. Przełom literacki czy pamiętnik pensjonarki?

Wykład jest poświęcony powieści Panna Nikt Tomka Tryzny z 1996 roku. Prof. Maria Janion zastanawia się, dlaczego powieść uzyskała takie powodzenie, że nawet Czesław Miłosz pisał o niej entuzjastycznie.
Badaczka analizuje utwór Tryzny jako powieść…

Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej. Między fatalnością ludzkiej egzystencji a kobiecą seksualnością

Wykład poświęcony jest powieści Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej z 1935 roku. Prof. Maria Janion zastanawia się w nim nad relacją między uniwersalistyczną a feministyczną, skupioną na kwestii kobiecej seksualności, lekturą…

Dzienniki Anny Iwaszkiewicz: świadectwo stłumionych potrzeb

Wykład przedstawia podstawowe tematy dzienników Anny Iwaszkiewicz i powodów prowadzenia diariusza. Janion podkreśla, że przeżycia estetyczne miały dla niej charakter absolutu, sztukę, zwłaszcza muzykę, postrzegała jako teofanię, a ponieważ już we…