Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion

Zapiski bez daty Juliana Przybosia. Rozważania o systemowości i fragmencie

System jest totalitarny, a myśl fragmentaryczna pozostaje wolna (...) We fragmencie następuje transfiguracja chwili.(...) To, co nazywa się fragmentem umieszcza się w centrum teorii literackich XX wieku. (...) Podstawowymi motywami rozważań na temat fragmentu, czy szkicu w takim szczególnym sensie (...) są pojęcie takie jak nieciągłość i niedokończoność.

Wykład Marii Janion dotyczy poezji Juliana Przybosia, a zwłaszcza dziennika poetyckiego Zapiski bez daty z 1970 roku. Badaczka dostrzega sprzeczność między tym tomem a wcześniejszą twórczością Przybosia. Punktem wyjścia jest dla niej poetyka fragmentu (w kontekście myśli m.in. Ciorana i Szestowa).
Za najlepszą część Zapisków… Janion uznaje ostatnie 100 stron tekstu. Omawia najciekawsze fragmenty, m.in. Zerkadło, gdzie głębia lustra staje się głębią nieświadomości, z której wyłaniają się zjawy. Jest to tym ciekawsze, że obecność nieświadomego u Przybosia jest rzadka (w jego poezji dominuje racjonalność).
Maria Janion zastanawia się, dlaczego pisanie Przybosia o poezji jest tak dogmatyczne, gdy jego poezja jest adogmatyczna. Przyciąga jej uwagę postulat czystej prozy, w którym widzi rodzaj doktrynerstwa.
Zdaniem badaczki w Zapiskach bez daty widać męski charakter natchnienia i poezji, zwłaszcza biorąc pod uwagę kult sportu i techniki jako męskich fenomenów. Janion Przypomina, że Przyboś należy do tego nurtu awangardy, który wyraźnie wprowadza podziały genderowe – po jednej stronie jest poeta jako budowniczy, a po drugiej kobieta jako uwodzicielka.

Tytuł:
Zapiski bez daty Juliana Przybosia. Rozważania o systemowości i fragmencie
Data nagrania:
2003-11-20
Referent/ka:
Kaja Makaruk, rozprawa doktorska poświęcona późnej twórczości polskich poetów
Identyfikator nagrania:
20
Nazwa pliku w archiwum:
WYK_20112003_Przybooe
Format nośnika cyfrowego:
audio/mpeg
Długość nagrania:
01:58:13
Nośnik oryginalny:
kaseta magnetofonowa
Prawa autorskie:
IBL PAN
Kolejne nagranie
Poprzednie nagranie