Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (2)

Salome Oscara Wilde’a. Zmysłowość i transcendencja

Wykład Prof. Marii Janion dotyczy dramatu Salome (1893/1894) Oskara Wilde’a. Na seminarium gościła tego dnia ekipa z Teatru Studio w Warszawie w związku z przygotowywaną tam inscenizacją tego utworu.
Marii Janion omawia estetykę Wilde’a, zwłaszcza…

Antygona. Między prawem Matki a prawem Ojca

Wykład poświęcony jest motywie Antygony w literaturze i kulturze. Według Marii Janion podstawową kwestią w Antygonie Sofoklesa są związki rodzinne oraz ustalenie, w imię jakiego prawa występuje bohaterka, grzebiąc brata.
Maria Janion obszernie omawia…