Menu
Maria Janion

Archiwum cyfrowe Marii Janion (1)

Listy Elizy z Branickich-Krasińskiej jako głos artystki

Wykład poświęcony jest epistolografii Elizy z Branickich Krasińskiej. Profesor Janion omawia podstawowe problemy literatury epistolarnej, zwłaszcza romantycznej. Przybliża jeden z najwybitniejszych jej przykładów, jakim są listy Pani de Sévigné,…